Compagnonscursus OZG

De samenwerking en communicatie tussen specialist, huisarts en specialist ouderengeneeskunde staan centraal.

Lees meer