Klachtenregeling ELANN

Wij doen onze uiterste best om hoge kwaliteit te bieden bij de uitvoering van onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de uitvoering van onze dienstverlening.

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van ELANN en/of haar medewerkers, dan kunt u daarover een klacht indienen. Vanuit ELANN zullen we ons inspannen om zo mogelijk uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen te herstellen. De afhandeling van klachten dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij zowel aan u als aan de betrokken medewerker(s) recht wordt gedaan. Daarom kan het afhandelen van klachten enige tijd in beslag nemen. Wij streven ernaar de klacht binnen een periode van zes weken af te handelen.

Hieronder vindt u de regeling die geldt bij de afhandeling van klachten.

Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker

De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker en uw probleem te bespreken. Uitgangspunt hierbij is dat u zich gehoord voelt en dat de klacht bespreekbaar is. Wij vinden het belangrijk dat u zich serieus genomen voelt, en hopelijk is uw klacht daarmee afgehandeld.

Uw klacht kenbaar maken bij de directie

Indien het gesprek met de desbetreffende medewerker niet leidt tot een bevredigende afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de directeur van ELANN. De directeur is als leidinggevende verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. Daarbij wordt samen met u de inhoud van de klacht besproken en gezocht naar een aanpak om de klacht op te lossen.

Privacy

Uw klacht en de informatie daaromtrent wordt vertrouwelijk behandeld.

Kosten

Eventuele kosten die u zelf maakt in het kader van de klachtenregeling zijn voor eigen rekening.

Melding van uw klacht

U kunt uw klacht op de volgende manier aan ELANN melden:

• Via de telefoon: 050 - 3666444

Via mail