Financiering aansluiting LSP

De AOF commissie meent dat de inspanning die huisartsen moeten leveren voor aansluiting op LSP voor financiering vanuit het AOF in aanmerking komt, aangezien de aansluiting op LSP met name voor patiënten in achterstandswijken bijdragend kan zijn. Daarnaast is de landelijke kostenvergoeding ontoereikend.

De aansluitingskosten worden vanuit het AOF eenmalig vergoed. De vergoeding bedraagt 2 euro per patiënt met een maximum van 3.000 euro per normpraktijk en komt ten laste van het hagrobudget, voor zover dat toereikend is. Voorwaarde voor uitbetaling is het aanleveren per normpraktijk van een kopie van het bericht aan VZVZ waarin patiënten worden aangemeld.

Download Aanvraag Financiering LSP.docx