Financiering ICT

Hagro's kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse ICT vergoeding vanuit het AOF. Die bedraagt 1.500 euro per praktijk en komt ten laste van het hagrobudget. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, volstaat onderstaande (namens de hagro ingediende en door de hagrovoorzitter ondertekende) projectaanvraag mét vermelding van de IBAN nummers en tenaamstellingen van de betreffende praktijken. Uitbetaling geschiedt voor zover het hagrobudget dat toelaat.

Download Aanvraag Financiering ICT.docx

Deze regeling vervangt de oude regeling voor ICT calamiteiten en geldt per 1 januari 2015.