Nieuws

190326 Project Groningen en Hoogezand-Sappemeer

In 2015 zijn huisartsenpraktijk De Vuursteen in Groningen en de Hagro Hoogezand-Sappemeer gestart met een project gericht op samenwerken in het sociale domein.

Het primaire domein van de huisarts is de eerstelijnsgezondheidzorg. Maar net zo belangrijk voor de patiënt, en dus ook voor de huisarts, zijn jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en verpleegkundige zorg. Er bestaat geen overkoepelende organisatie die zorgt voor regie over al deze veranderingen. De huisarts maar ook andere instellingen en functionarissen als de wijkverpleegkundige moeten zelf hun weg vinden, of zelf hun eigen vernieuwde functie vormgeven. En dat doen ze zonder regievoerder of informatie over de andere instellingen die zorg of ondersteuning verlenen.

Het doel van het project was het overzichtelijk maken van de zorg voor de huisarts en het bij elkaar brengen van partijen om met elkaar de zorg te coördineren. Het uitvoeren van de ontbrekende regiefunctie dus.

Beide projecten werden mede ondersteund door financiering vanuit het AOF Groningen. Eén van de resultaten van het project is een uitgebreide handleiding waarin de projecten in Groningen en Hoogezand-Sappemeer worden beschreven en waarin tips worden benoemd voor een goede samenwerking. Op een werkconferentie van de landelijke Achterstandsfondsen op 14 maart 2019 is het document in boekvorm gepresenteerd. Het document kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

De AOF Groningen verwacht dat alle partijen veel baat kunnen hebben bij een toekomstige samenwerking.