Overige projectaanvragen

Heeft u een project (anders dan de standaardprojecten ICT, LSP, tolk of nascholing) dat u graag door het AOF gefinancierd zou zien, dan kunt u een verzoek daartoe indienen middels onderstaand aanvraagformulier.

Download Aanvraagformulier AOF project.pdf

Uw verzoek dient u in door het ingevulde formulier  op te sturen naar het secretariaat van het AOF. Dat kan per post: Damsterdiep 191e, 9713 EC Groningen, of per mail: directie@elann.nl

U krijgt binnen veertien dagen een bevestiging van ontvangst én de datum van de commissievergadering waarin uw aanvraag wordt behandeld. Over de beoordeling van uw aanvraag wordt u binnen een week na de commissievergadering bericht.

Meer info

Met vragen over de (uitwerking) van een projectvoorstel kunt u bellen of mailen met de secretaris van de AOF commissie, Gerard Tros, tel. 050 3666448.