Overige projectaanvragen

Heeft u een project (anders dan de standaardprojecten ICT, LSP, tolk of nascholing) dat u graag door het AOF gefinancierd zou zien, dan kunt u een verzoek daartoe indienen middels onderstaand aanvraagformulier.

Download Aanvraagformulier AOF project.pdf

Uw verzoek dient u in door het ingevulde formulier  op te sturen naar het secretariaat van het AOF. Dat kan per post: Damsterdiep 191e, 9713 EC Groningen, of per mail: directie@elann.nl

U krijgt binnen veertien dagen een bevestiging van ontvangst én de datum van de commissievergadering waarin uw aanvraag wordt behandeld. Over de beoordeling van uw aanvraag wordt u binnen een week na de commissievergadering bericht.

Meer info

Met vragen over de (uitwerking) van een projectvoorstel kunt u bellen of mailen met de secretaris van de AOF commissie, Gerard Tros, tel. 050 3666448.

 

Project Groningen en Hoogezand-Sappemeer

In 2015 zijn huisartsenpraktijk De Vuursteen in Groningen en de Hagro Hoogezand-Sappemeer gestart met een project gericht op samenwerken in het sociale domein.

Het primaire domein van de huisarts is de eerstelijnsgezondheidzorg, maar net zo belangrijk voor de patiënt, en dus ook voor de huisarts, zijn jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en verpleegkundige zorg. Er bestaat geen overkoepelende organisatie die zorgt voor regie over al deze veranderingen. De huisarts maar ook andere instellingen en functionarissen als de wijkverpleegkundige moeten zelf hun weg vinden, of zelf hun eigen vernieuwde functie vormgeven.
En dat doen ze zonder regievoerder of informatie over de andere instellingen die zorg of ondersteuning verlenen.
Het doel van het project was het overzichtelijk maken van de zorg voor de huisarts en het bij elkaar brengen van partijen om met elkaar de zorg te coördineren. Het uitvoeren van de ontbrekende regiefunctie dus.

Beide project werden mede ondersteund door financiering vanuit het AOF Groningen. Een van de resultaten van het project is een uitgebreide handleiding waarin de projecten in Groningen en Hoogezand-Sappemeer worden beschreven en waarin tips worden benoemd voor een goede samenwerking.

Op een werkconferentie van de landelijke Achterstandsfondsen op 14 maart 2019 is het document in boekvorm gepresenteerd.

Het document kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

De AOF Groningen verwacht dat alle partijen veel baat kunnen hebben bij een toekomstige samenwerking.

Erik Berghuis
Huisarts De Vuursteen, Groningen
Voorzitter AOF Groningen