Tolkentelefoon

Voor het telefonisch inschakelen van een tolk bij een consult met een niet- of slecht Nederlands sprekende patiënt hoeft van tevoren geen aanvraag te worden ingediend bij het AOF. Het gebruik van de tolkentelefoon komt niet ten laste van het hagrobudget.

Hoe gaat het in zijn werk?

U belt met TVcN, telefoon 088 2555222 en doorloopt het menu. U heeft een aantal gegevens bij de hand:

  • de klantcode 357 547
  • de initialen en de achternaam van de betreffende huisarts
  • de postcode en het huisnummer van de praktijk

Vergoeding

De rekening gaat rechtstreeks naar ELANN. U hoeft verder nergens meer naar om te kijken.