Vergoeding waarneming

De AOF commissie meent dat met de inzet van waarneming niet alleen de werklast van de assistente en de huisarts kan worden verlicht, maar ook de continuïteit van de patiëntenzorg kan worden gewaarborgd. Patiënten kunnen immers tijdens de afwezigheid van de eigen huisarts bij de waarnemer terecht, zodat bij terugkomst de wachtkamer niet (extra) vol zit en de  mutaties reeds verwerkt zijn. De inzet van een waarnemer verlicht derhalve de werkdruk voor zowel de nog aanwezige huisartsen als voor de van verlof terugkerende huisartsen.

De vergoeding voor een waarneming bedraagt € 1.500 per normpraktijk (maximaal € 3.000) en komt ten laste van het hagrobudget.  Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, volstaat het hieronder te downloaden (namens de hagro ingediende en door de hagrovoorzitter ondertekende) aanvraagformulier mét vermelding van de noodzakelijke gegevens.  Als bijlage dient een kopie van de desbetreffende factuur van de waarnemer meegestuurd te worden. In 2018 is gestart met een proefperiode van een half jaar. De commissie heeft in januari 2019 besloten om de regeling ook in 2019 weer beschikbaar te stellen. Uitbetaling geschiedt voor zover het hagrobudget dat toelaat.