Wat doet ELANN/ROS voor apothekers?

ELANN/ROS draagt bij aan FTO’s en adviseert bij het invoeren van gezamenlijke afspraken, richtlijnen en modules over medicatieveiligheid. Daarnaast adviseren wij bij het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden waarbij apothekers met andere zorgverleners samen willen werken.

Wij hebben overleg met de Groninger Apotheken Vereniging (GAV), waarin de ondersteuning aan de doelgroep met elkaar wordt afgestemd en samen naar belangrijke ontwikkelingen en de versterking van de regionale eerstelijnszorg wordt gekeken.

Wij begeleiden apothekers bij:

  • het invoeren van standaarden over richtlijnen en zorgvernieuwing
  • het maken van samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners op organisatorisch, fysiek en zorginhoudelijk gebied
  • mede-ontwikkelen van FTO’s
  • het opzetten, mede vormgeven en eventueel tijdelijk voorzitten van netwerken, werkgroepen en commissies
  • ondersteuning bij visievorming in een samenwerkingsverband
  • het aanvragen van projectsubsidies in samenwerking met de GAV
  • informatieverstrekking en bijeenkomsten over eerstelijns thema’s en ontwikkelingen