Detachering van een praktijkmanager

Is er binnen de huisartsenpraktijk behoefte aan een praktijkmanager, dan kan ELANN ondersteunen bij de werving en selectie. Daarnaast kan ELANN de praktijkmanager via detachering inzetten in de huisartsenpraktijk. De praktijkmanager komt in dienst bij ELANN en wordt te werk gesteld in de huisartsenpraktijk. U betaalt het salaris en de werkgeverslasten aan ELANN (deze dienst van ELANN is belast met BTW). ELANN betaalt het salaris (conform CAO Huisartsenzorg) aan de gedetacheerde medewerker. De inhoudelijke werkafspraken met de gedetacheerde medewerker worden door de huisarts gemaakt.

N.B. 1

Indien huisartsen overwegen om (eventueel gezamenlijk) een manager in dienst te nemen, dan kan men overwegen om met vrijblijvende begeleiding vanuit ELANN/ROS een onderlinge verkenning uit te voeren. Meer informatie over de financiering van een praktijkmanager vindt u op www.menzis.nl.

N.B. 2

Daarnaast is het mogelijk om vanuit ELANN/ROS ondersteuning te ontvangen bij het voorbereiden en begeleiden van de praktijkmanager in de huisartsenpraktijk (deels gefinancierd vanuit het ROS budget).