Tijdelijk vervangend personeel

ELANN kan huisartsen ondersteunen met tijdelijk personeel. Het gaat om de volgende functies:

  • doktersassistentes
  • apothekersassistentes (beperkt in aantal)
  • praktijkondersteuners somatiek
  • praktijkondersteuners GGZ
  • praktijkverpleegkundigen
  • praktijkmanagers
  • hidha's

Procedure

Wenst u bemiddeling bij de inzet van tijdelijk personeel in uw praktijk, dan maakt u dit kenbaar bij ELANN. De medewerker P&O van ELANN gaat vervolgens aan de slag met de werving van een medewerker. Het databestand wordt geraadpleegd en beschikbare kandidaten ontvangen een mailbericht of worden gebeld. Vervolgens vindt in overleg met de huisarts -indien sprake is van een aantal kandidaten- een selectie plaats. De medewerker P&O maakt afspraken met de kandidaat over arbeidsomvang, duur en salaris en legt dit vast in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze nul-urenovereenkomst wordt gesloten tussen de betreffende huisarts en de tijdelijke praktijkmedewerker. Met deze constructie is er geen sprake van detachering, waardoor er ook geen BTW verschuldigd is. Ander voordeel: deze werkwijze is praktisch zeer goed uitvoerbaar.

Tarieven

  • Indien de bemiddeling niet slaagt, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij een geslaagde bemiddeling geldt een tarief van € 150 excl. BTW ( 2 uur ad 75 euro). De werkzaamheden in het kader van de bemiddeling omvatten het werven van praktijkpersoneel, dat is opgenomen in de databank van ELANN, via een e-mailbericht of per telefoon, de selectie van kandidaten in overleg met de huisarts, het afstemmen van wensen en mogelijkheden tussen de huisarts en de kandidaat en het gereedmaken van een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen de huisarts en de tijdelijk praktijkmedewerker.
  • Bij de inzet van tijdelijk praktijkpersoneel wordt de CAO Huisartsenzorg gehanteerd. Het salaris van de tijdelijke praktijkmedewerker wordt afgestemd op het salaris dat deze persoon verdient in de praktijk waar hij of zij normaal werkzaam is.

Overeenkomst van opdracht

De huisarts die gebruik wil maken van de bemiddeling bij tijdelijke vervanging van praktijkpersoneel sluit hiervoor een overeenkomst van opdracht met ELANN ten behoeve van de bemiddelingswerkzaamheden die ELANN verricht. In de overeenkomst wordt de inhoud van de opdracht benoemd, net als de randvoorwaarden en de tarieven.