Wat doet ELANN/ROS voor diëtisten?

ELANN/ROS begeleidt initiatieven die diëtisten en andere zorgverleners helpen om beter samen te werken en leefstijlprogramma’s voor chronische ziekten gezamenlijk aan te bieden. Wij adviseren bij het leggen van contacten en de juridische aspecten van samenwerking. Ook ondersteunen wij bij het verspreiden van ideeën, het stimuleren van ontwikkelingen en het opzetten van netwerken en zorgprogramma's. Wij overleggen tweejaarlijks met vertegenwoordigers vanuit de regionale diëtetiek, waarbij ondersteuning en informatieverstrekking centraal staan. De diëtisten zijn vertegenwoordigd in ons Eerstelijnsoverleg door Ria Habraken en Astrid van Deutekom.

Wij begeleiden diëtisten bij:

  • het maken van samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners op organisatorisch, fysiek en zorginhoudelijk gebied
  • het opzetten, mede vormgeven en eventueel tijdelijk voorzitten van netwerken, werkgroepen en commissies
  • het invoeren van richtlijnen en zorgvernieuwing
  • ondersteuning bij visievorming in een samenwerkingsverband of bij het vormen ervan (een zorggroep)
  • informatieverstrekking en bijeenkomsten over eerstelijns thema’s en ontwikkelingen