Wat doet ELANN/ROS voor fysiotherapeuten?

ELANN/ROS begeleidt fysiotherapeuten bij samenwerkingsoverwegingen. Wij helpen bij het leggen van contacten met andere zorgaanbieders, het verspreiden van ideeën, het stimuleren van ontwikkelingen en het vormen van netwerken. Ook begeleiden wij het vormen van samenwerkingsverbanden en het positioneren van zorgverlening. Wij hebben periodiek overleg met het Regionale Genootschap Fysiotherapie (RGF) om de ondersteuning van de beroepsgroep op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen te werken. Vertegenwoordiger van de fysiotherapie in ons Eerstelijnsoverleg is Hans Berends van Fysiopraktijk De Balans te Leek.

Wij ondersteunen fysiotherapeuten bij:

  • het maken van samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners op organisatorisch, fysiek en zorginhoudelijk gebied
  • het opzetten, mede vormgeven en eventueel tijdelijk voorzitten van netwerken, werkgroepen en commissies
  • het bijdragen aan het invoeren van richtlijnen en zorgvernieuwing
  • ondersteuning bij visievorming in een samenwerkingsverband of bij het vormen ervan (een zorggroep)
  • informatieverstrekking en bijeenkomsten over eerstelijns thema’s en ontwikkelingen