Wat doet ELANN/ROS voor huisartsen?

In de afgelopen tien jaar is de positie van de huisarts drastisch veranderd. Positief was de erkenning als spil in de eerstelijnszorg. Maar die bracht ook veel meer verantwoordelijkheid. Zorginhoudelijk door bijvoorbeeld de ketenzorg voor chronisch zieken. Organisatorisch door de toename van praktijkpersoneel.

De omslag van een solistisch handelende en denkende zorgverlener, naar die van spil in een groter verband, betekende een forse mentale stap. ELANN/ROS kon bij al die stappen een constante en betekenisvolle ondersteuning bieden. Lag het accent tot voor kort vooral op begeleiding bij de vorming van HOED-samenwerking of het samengaan in gezondheidscentra. Tegenwoordig richt de ondersteuning en advisering zich meer op continuering en opvolging bij een teruglopend bevolkingsaantal en het sluiten van tweedelijnsvoorzieningen; de introductie van de POH-structuur en de afstemming met lokale overheden.

De kleinschalige wijze waarop wij opereren, maakt het persoonlijke aspect in de advisering van de huisarts en zijn praktijk mogelijk.