Klachtenregeling

Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een ROS, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende ROS. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-collectief worden neergelegd. De procedure kan hieronder worden gedownload.

Download Klachtenregeling ROS collectief 2015.pdf