Wat doet ELANN/ROS voor logopedisten?

Logopedisten werken geregeld samen in een multidisciplinaire aanpak: met zorgverleners uit de eerste lijn, kinderdagverblijven, onderwijsinstellingen, consultatiebureaus, Centra voor Jeugd en Gezin en verwijzers van de tweedelijnszorg. ELANN/ROS adviseert logopedisten over de mogelijkheden van samenwerkingsverbanden en over zorg aan specifieke doelgroepen.

Voorbeelden zijn:

  • aansluiting bij het Parkinsonnetwerk
  • organiseren van de tweejaarlijkse Noorddag
  • aansluiting bij consultatiebureau-artsen
  • contact met kwaliteitskringen