Informatie EKC

Sinds 2007 is het hebben van een Erkende Kwaliteits Consulent (EKC) voorwaarde voor de accreditatie van groepen. De EKC is voorwaardenscheppend en zorgt voor kwaliteit. De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) toetst, fungeert als coach en is bevoegd de bijeenkomsten te accrediteren.

Op 1 januari 2010 moeten alle toetsgroepen minimaal één EKC hebben. In de regio Groningen zijn nu ca. 65 huisartsen tot EKC opgeleid. In de komende jaren zal er een natuurlijk verloop plaatsvinden, waardoor het opleiden van nieuwe EKC'en voorlopig door blijft gaan.

(Toets)groepen

Toetsgroepen zijn groepen huisartsen (minimaal drie) met een min of meer vaste samenstelling, die in een jaarplan een aantal data en onderwerpen door de EKC aanbieden in GAIA aan de PAM.
De deelnemers worden geregistreerd in GAIA. Beoordeling en accreditatie vindt plaats door de PAM. De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en verslaglegging alsmede voor de registratie in GAIA. Er is geen sprake van inhoudelijke inmenging door een farmaceutische industrie

Vragen?

Voor uitgebreide info kunt u terecht op de site van LinkH.