CASPIR module 6 (POH/PVK/DA)

< terug Vol
Datum maandag 15 november 2021
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann opdracht van de GHC
Prijs € 70,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666440
Doelgroep Doktersassistent, POH, Praktijkverpleegkundige
Zorgprogramma COPD/Astma
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 3
KABIZ: 3
NVvPO: 3
V&V: 3

Aanmelden voor wachtlijst

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca en Sandoz.

Indien u momenteel nog geen (of weinig) spirometrieën uitvoert in de praktijk, mag voor de in te brengen casuïstiek gebruik worden gemaakt van eerder afgenomen spirometrieën.


Inleiding

Een CASPIR certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Binnen deze 3 jaar dient 2 keer een herhaalmodule 6 gevolgd te worden om een CASPIR hercertificaat te ontvangen dat wederom 3 jaar geldig is. Eén module 6 mag vervangen worden door de CASPIR cursus Online.


Inhoud

In deze herhalingscursus van de CASPIR staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom is het verplicht zelf van te voren casuïstiek in te sturen. Per koppel (bestaande uit huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige/-assistent) moeten twee uitgevoerde longfunctiemetingen worden ingeleverd. U krijgt na inschrijving voor module 6 een presentatieformat (PowerPoint) toegestuurd per mail waarin u de longfunctiemetingen moet verwerken. Deze presentaties dienen uiterlijk drie weken voor de scholingsavond van module 6 gemaild te worden naar: k.diephuis@elann.nl. De presentaties worden doorgestuurd naar de docenten ter voorbereiding op de bijeenkomst.

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

  • Bij voorkeur twee curven, met flow volume curve en volume-tijd curve.
  • Klinische gegevens van de patiënt (uitdraai van het journaal).
  • Kwaliteit uitvoering pré en post.

De longfuncties (PowerPointpresentaties) worden ter plaatse geprojecteerd.


Programma

17.30 uurOntvangst met soep en broodjes
18.15 uurHerhalingscursus:

  • Welkom en inventarisatie vragen
  • Theorie
  • Pauze
  • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie

21.00 uur Afsluiting


Docent

R.A. Riemersma, kaderhuisarts astma/COPD
L.H. Steenhuis, longarts Martini Ziekenhuis
W. Stalman, longfunctieanalist Martini Ziekenhuis


Overige informatie

Door in te schrijven op deze nascholing gaat u akkoord met het verstrekken van uw NAW-gegevens en mailadres aan de CAHAG.


Aanmelden voor wachtlijst


< Terug