Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag

< terug Nog 6 plekken vrij
Datum dinsdag 28 maart 2023
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann
Prijs € 300,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 5

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze nascholing vindt plaats op 28 maart en 11 april 2023


Inleiding

Doktersassistenten worden steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Niet alle doktersassistenten zijn in staat hier vaardig mee om te gaan. Eigen boosheid of angst kan de doktersassistent zodanig parten spelen dat deze in oplopende conflicten de professionaliteit uit het oog verliest. Deze nascholing leert cursisten efficiënt te reageren op escalaties. Niet alleen in het belang van de doktersassistent, maar evenzeer in het belang van de cliënt. Als de doktersassistent de juiste techniek toepast, wordt de kans dat de confrontatie uit de hand loopt of zich naar hem of haar verplaatst, aanzienlijk kleiner.


Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie betreffende agressie: definitie, hoe te herkennen, wat zijn de gevolgen, hoe reageert je lichaam.
 • Het oefenen van verbale interventies die toenemend agressief gedrag ombuigen naar gewenst gedrag.
 • Het conflict remmend of juist conflict bevorderend gedrag van de hulpverlener traceren.
 • Het leren omgaan met eigen angstgevoelens en vijandigheid ten opzichte van bepaalde patiënten.
 • Herkennen en benoemen van probleemsituaties en daarmee effectief om leren gaan.
 • Leren toepassen van gesprekstechnieken die verbale agressievormen kunnen reduceren.
 • Leren omgaan met heimelijke overschrijdingen van regels.
 • Leren omgaan met persoonlijke emoties.
 • Leren omgaan met boze reacties en frustraties.
 • Kennismaken met en handreikingen voor het ontwikkelen van een agressieprotocol.
 • Oefeningen met cases aan de hand van concrete situaties uit de praktijk.

Doelstelling

Na afloop van de nascholing is de deelnemer in staat beter om te gaan met spanningsvolle situaties door het toepassen van effectieve communicatieve vaardigheden (verbaal en non-verbaal), kan de deelnemer zijn/haar persoonlijke ruimte bewaken en toch klantgericht blijven handelen, weet zijn/haar eigen emoties te controleren en weet hoe samen te werken bij een incident.


Leerdoelen
 • De deelnemer heeft kennis van de definitie van agressie.
 • De deelnemer herkent de verschillende soorten agressie.
 • De deelnemer weet wat de gevolgen van geweld kan zijn voor zichzelf, de praktijk en de omgeving.
 • Het versterken van de mentale weerbaarheid van de deelnemer.
 • De deelnemer kan agressief gedrag voorkomen of ombuigen naar minder agressief of gewenst gedrag.
 • De deelnemer maakt kennis met het agressieprotocol.

Programma

De precieze invulling van de avonden wordt tijdens de nascholing bekendgemaakt. Globaal ziet het programma er als volgt uit:

17.30 uurOntvangst met soep en broodjes
18.15 uurTheorie/instructie/oefenen
19.45 uurKoffie/thee pauze
20.00 uur Theorie/instructie/oefenen
21.00 uurAfsluiting


Werkvorm

De nascholing wordt gegeven door middel van presentaties en
mondelinge toelichting. Er wordt daarbij veel gebruik gemaakt van ervaringen uit de eigen praktijk. Daarnaast doen we praktische oefeningen. Op de tweede avond wordt geoefend met een acteur aan de hand van concrete situaties.


Docent

Evert Jan van Brussel, Trainer/ Coach/ Adviseur; Effectief Veranderen


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug