Gedragsverandering en zelfmanagement

< terug Vrij
Datum dinsdag 26 oktober 2021
Tijd 18:00 - 21:30 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann
Prijs € 250,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666443
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatiepunten toegekend KABIZ: 7

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Duur 2 avonden: de nascholing vindt plaats op 26 oktober en 9 november 2021.


Inleiding

Veranderen: makkelijk gezegd, Doe het maar eens!!
Het stimuleren van gezond gedrag wordt in de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. Jij bent hier in je werk regelmatig bij betrokken. Tijdens het spreekuur met chronisch zieke patiënten is één van je taken om mensen te stimuleren en te adviseren om gezonder te leven. Daarvoor is het belangrijk dat je goed kan communiceren. Lukt het jou om chronisch zieken te helpen bij hun zelfmanagement?
Een chronische ziekte vraagt vaak om een gedragsverandering van de patiënt. Zelfmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Mensen nemen zich vaak voor om te veranderen maar dikwijls blijkt dat ze onvoldoende motivatie hebben om het ook echt te gaan doen of om het vol te houden.
De meeste mensen die moeten veranderen zijn er nog niet klaar voor.
Toch blijkt de motivatie voor gedragsverandering tamelijk kneedbaar. De manier waarop je als praktijkassistente of als praktijkondersteuner bijvoorbeeld met een cliënt over zijn of haar gezondheid praat kan een diepgaande invloed hebben op persoonlijke motivatie voor gedragsverandering.


Inhoud

Een belangrijke taak van jouw werk tijdens het spreekuur met chronisch zieke patiënten is het realiseren van een leefstijlverandering bij je patiënten. Je bent dan ook succesvol in je werk als je in staat bent om je patiënten te helpen hun gedrag te veranderen. Maar hoe raak je nu de juiste snaar, zodat de patiënt intrinsiek gemotiveerd met zichzelf aan de slag gaat? Hoe belangrijk is jouw houding als hulpverlener hierbij? Hier gaan we in deze nascholing mee aan de slag.


Doelstelling

Het leren van Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), om het gedrag van je patiënt zodanig te beïnvloeden dat hij/zij komt tot een verantwoorde leefstijl en een verantwoord zelfmanagement.


Programma

1e avond

Deel 1: Inzicht in gedragsverandering
De volgende onderwerpen gaan we bespreken:

 • inzicht in het leerproces (onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam, onbewust bekwaam)
 • logische niveaus van verandering (Bateson)
 • gedragsveranderingsmodel (uit motivational interviewing)
 • communicatiestijlen
 • coaching pijl
 • (inzicht in) drijfveren: datgene wat iemand drijft, bepaalt zijn gedrag.

Deel 2: Aan de slag met gedragsverandering
In het tweede deel van deze avond gaan we aan de slag met de inzichten uit deel 1. We reiken vaardigheden en instrumenten aan die je kunt inzetten tijdens je spreekuur. We gaan hiermee oefenen in de training.
Aan bod komen:

 • gesprekstechnieken: open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen, ondersteunen en samenvatten
 • instrumenten om ambivalentie te exploreren
 • voor- en nadelen matrix
 • belangrijkheid- en vertrouwensschaal
 • pijn-plezier principe
 • rapport: het creëren van een vertrouwensband
 • omgaan met weerstand

2e avond
De huiswerkopdracht is de basis van de tweede avond. We gebruiken de uitwerkingen van de opdracht om de aangereikte inzichten van dag 1 verder te verdiepen. Er is in dit dagdeel ook ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collegas uit andere praktijken en van elkaar te leren.


Voorbereiding

Je krijgt aan het eind van de avond een huiswerkopdracht mee. Hierin wordt van je gevraagd om één van de aangereikte inzichten, instrumenten of vaardigheden toe te passen in een consult. Ook krijgen je een format mee om hier vervolgens een reflectieverslag van te maken.


Docent

Evert Jan van Brussel, Trainer Coach Adviseur; Effectief Veranderen


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug