Accreditering

Huisartsen

De registratie van accreditatiepunten verloopt via GAIA, het geautomatiseerde systeem voor accreditatie, dat werd ontwikkeld voor alle wetenschappelijke verenigingen van artsen in Nederland.

ELANN beschikt over instellingsaccreditering die het mogelijk maakt onze eigen nascholingen voor huisartsen te accrediteren én nascholingsactiviteiten van derden te accrediteren na beoordeling door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM), Edith Steenhuisen.

De door ELANN georganiseerde nascholingen worden door onze afdeling Deskundigheidsbevordering ingebracht in het GAIA systeem. Na de nascholing worden de namen van de deelnemers ingevoerd en worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in het persoonlijk dossier van elke individuele huisarts.

De bijeenkomsten van kleine groepen (FTO-, toets-, intervisie-, balintgroepen e.d.) worden door de Erkende Kwaliteits Consulent (EKC) van de betreffende groep in het GAIA ingevoerd. Gedetailleerde informatie hierover vindt u op de site van de CHBB.

Doktersassistenten

In juli 2011 is door de beroepsvereniging van doktersassistenten, de NVDA, een kwaliteitsregister opgericht. Dit kwaliteitsregister stelt de professionaliteit van de beroepsbeoefenaars objectief en betrouwbaar vast en biedt daarmee een helder inzicht in de kwaliteit en beroepsbeoefening van werkende doktersassistenten. Het kwaliteitsregistratiesysteem voor doktersassistenten is ondergebracht bij KABIZ, die voor veel (para)medische beroepen een kwaliteitssysteem beheert.

Voorgaande betekent dat er eisen gesteld worden aan de nascholing van de doktersassistenten. De doktersassistent moet minimaal 100 punten deskundigheidsbevordering behaald hebben in vijf jaar waarvan:

  • minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing, waarvan minimaal 40 punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing. (B1)
  • minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten (B2)
  • maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en nascholing en/of overige activiteiten

ELANN verzorgt geaccrediteerde nascholingen voor doktersassistenten en is in het bezit van een instellingsaccreditatie verleent door de CADD.

Overige zorgaanbieders

De accreditatie van de ELANN nascholingen die worden aangeboden aan de overige eerstelijnszorgaanbieders wordt door ons aangevraagd bij de desbetreffende beroepsvereniging.