Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

De drie Groninger Netwerken willen palliatieve zorg onder de aandacht brengen van zorgvragers en -verleners.

Missie

Het is hun missie om de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt te verbeteren. Door zowel op het organisatorische en het professionele als op het relationele vlak de samenwerking binnen de palliatieve zorg in alle gemeenten in de provincie Groningen te optimaliseren. Coördineren, informeren, signaleren en faciliteren zijn hun kerntaken.

Achtergrond en doelstelling

Het ministerie van VWS wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren zodat iedere burger verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste zorgverleners. Daartoe verschaft het ministerie via de Regeling palliatieve terminale zorg subsidie voor het in stand houden van een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken palliatieve zorg. In de provincie Groningen en Noord Drenthe zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief: in Noord- en Zuidoost-Groningen en in Groningen-Centraal. Sinds 1 januari 2016 draagt ELANN zorg voor de uitvoering van de netwerkcoördinatie in het kader van de Regeling palliatieve terminale zorg. ELANN is tevens sinds 2016 de formele rechtspersoon voor het aanvragen en beheren van de budgetten van de Groninger Netwerken Palliatieve Zorg. 

Activiteiten

In het jaarplan 2018 vindt u de activiteiten die de drie Groninger Netwerken hebben gepland. De Netwerken hebben een gezamenlijke website.

Coƶrdinator

Coördinator van de drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg is Jacqueline Tijhaar. Zij is bereikbaar via de mail en telefonisch via ELANN.