Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

De drie Groninger Netwerken willen palliatieve zorg onder de aandacht van zorgvragers en zorgverleners brengen.

Missie

Het is hun missie om de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt te verbeteren. Door zowel op het organisatorische en het professionele als op het relationele vlak de samenwerking binnen de palliatieve zorg in alle gemeenten in de provincie Groningen te optimaliseren. Coördineren, informeren, signaleren en faciliteren zijn hun kerntaken.

Kern- en werkgroepen

Van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland zijn er drie in onze provincie, te weten in Noord-, Centraal- en Zuidoost Groningen. De in totaal 37 participerende (zorg) organisaties zijn verenigd in de kern- en stuurgroepen, waar het beleid van de netwerken wordt vastgesteld en de uitvoering ervan wordt bewaakt. De Werkgroepen Scholing zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de publieksactiviteit Café Doodgewoon, en regionale scholingen en symposia.

Activiteiten

In het jaarplan 2018 vindt u de activiteiten die de drie Netwerken Palliatieve Zorg in Groningen hebben gepland voor het komende jaar.

Coƶrdinator

Coördinator van de drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg is Jacqueline Tijhaar. Zij is bereikbaar via de mail en telefonisch via ELANN.

ELANN

Sinds 2016 is ELANN de formele rechtspersoon voor het aanvragen en beheren van de budgetten van de Netwerken Palliatieve Zorg in de provincie Groningen.