AOF Groningen

24 januari 2019

Dit jaar worden de beleidskaders en richtlijnen voor het Achterstandsfonds herzien. Daardoor zou de werkwijze van AOF Groningen per 2020 kunnen wijzigen.

Zoals bekend worden met ingang van 1 januari 2019 andere criteria gehanteerd om te bepalen welke inwoners gekenmerkt kunnen worden als populatie met achterstandsproblematiek. Doordat het criterium van omgevingsadressendichtheid is losgelaten en het afkappunt is verruimd van 900.000 naar 1.500.000 inwoners, zullen alle gemeenten in Groningen te maken krijgen met een budget voor achterstandspopulatie. Het gaat hierbij zowel om de toeslag op het tarief dat de huisarts ontvangt als om de mogelijkheid om gebruik te maken van het achterstandsfonds.

Landelijk is gebleken dat er veel onduidelijk is met betrekking tot richtlijnen, kaders, juridische status van de AOF commissie en de indeling nieuwe gebieden.

Werkgebied AOF Groningen

Het voorstel van de Stuurgroep AOF aan de LHV en ZN is om 2019 te gebruiken om nieuwe criteria, richtlijnen en kaders met elkaar af te spreken. 2019 wordt dan gezien als een tussenjaar. De gemeenten in Nederland worden zoveel mogelijk verdeeld op basis van de indeling van Huisartsenkringen LHV. Dit betekent dat de gemeenten in de provincie Groningen en Noord-Drenthe toegevoegd worden aan AOF Groningen. Dit voorstel is door LHV en ZN aangenomen.

Regelingen

AOF Groningen heeft besloten om in 2019 zoveel mogelijk in te zetten op standaardregelingen zoals vergoeding ICT, LSP, waarneming, nascholing en tolkendienst. Naast de genoemde regelingen zullen nieuwe standaardregelingen uitgewerkt worden.

Vertegenwoordiging AOF commissie

Van de AOF commissie maken de volgende leden deel uit: Erik Berghuis (voorzitter), Michel Hoekstra, Greet Lelij, Etty ter Steeg, Mirella Wever en Cor Wijbenga. Per 1 januari 2019 zijn Greet Lelij en Michel Hoekstra gestopt als commissielid. Hiervoor zoekt de commissie vervanging. Gedacht wordt aan huisartsen werkzaam in de ‘nieuwe ‘gebieden zoals Delfzijl e.o. of Stadskanaal e.o. Namens Delfzijl zal Rik Kuipers lid worden van de AOF commissie.

Gebruik budget

Tot nu toe wordt het budget verdeeld op hagroniveau. Het gebruik van dit budget dient op hagroniveau besloten te worden. De commissie heeft signalen ontvangen dat dit de huisarts soms kan belemmeren om een project op te pakken. Vanaf dit jaar past AOF Groningen daarom de werkwijze van aanvragen deels aan: het budget blijft verdeeld op basis van de hagro’s, maar een individuele praktijk heeft voortaan de mogelijkheid om, onafhankelijk van de hagro, een aanvraag in te dienen. De grens van budgetgebruik ligt daarbij op het aantal patiënten dat woonachtig is in het erkende postcodegebied (inwoners AOF gebied x tarief). Een voorwaarde is wel dat de huisarts een aanvraag eerst binnen de hagro moet bespreken voordat het onafhankelijk van de hagro ingediend kan worden.

Na 2019?

In 2019 zullen de beleidskaders en richtlijnen worden herzien. Afhankelijk van de resultaten van de besprekingen hierover, zal de werkwijze van AOF Groningen vanaf 2020 mogelijk wijzigen.

Erik Berghuis, voorzitter AOF commissie Groningen

Gerard Tros, secretaris AOF commissie Groningen