AOF symposium geslaagd

20 november 2015

Maar liefst 120 deelnemers kwamen af op het symposium ’ Zo kan het niet langer’ op 19 november.  Het AOF kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

Het AOF symposium op 19 november stond in het teken van ‘huisartsenzorg en het sociale domein’. Aanleiding was het verslag van een onderzoek in Hoogezand-Sappemeer en de Groninger wijk Vinkhuizen. Daarin stond de vraag centraal in hoeverre sociale teams bijdragen aan zorgnetwerken op wijkniveau  en in hoeverre deze betekenis hebben voor huisartsen. Onderzoek en symposium werden geïnitieerd door het Achterstands Ondersteunings Fonds Groningen (AOF), mede om het afscheid van voorzitter Ger van der Werf luister bij te zetten.

Bruggen slaan

Genodigden van doorgaans nogal gescheiden werelden kwamen bijeen: huisartsen en hun praktijkmedewerkers en medewerkers van sociale teams en gemeenten. Twee werelden die over en weer de nodige ‘beelden’ van elkaar hebben (of zelfs koesteren).  Het onderzoek toont aan dat er veel reden is om het daar niet bij te laten. Het verslag, dat u op kunt vragen bij ELANN,  gaat in op de prille ontwikkeling van sociale wijkteams en de specifieke uitwerking per gebied. Aan de hand van projecten die mede door AOF-financiering in Hoogezand en Vinkhuizen lopen, blijkt het mogelijk om bruggen te slaan, die specifiek voor kwetsbare inwoners en patiënten betekenisvol zijn. Maar ook voor huisartsen, omdat ze bijdragen aan een goede ver- en toewijzing van ‘welzijnsvragen’ van patiënten.

Drijfveer

Door de onderzoekers,  Ger van der Werf en Bert Westerink, ) werd benadrukt dat de wens tot samenwerking tussen het zorgdomein en het maatschappelijk domein oude papieren heeft. Wat in de jaren ’70 al HOME-team werd genoemd, een samenwerking tussen huisarts, wijkzorg en maatschappelijk werk, krijgt nu gestalte in een nieuwe jas. De motieven zijn niet veranderd. De slaagkans wordt echter niet bepaald door de organisatiestructuur, maar door de overtuiging: de daadwerkelijke drijfveer om tot samenwerking te komen. Daarvan kwamen vervolgens in enkele bijdragen concrete voorbeelden voorbij.

Voorbeelden

Fred Kooger ging in op de succesvolle interventies die Team 290 (Dignis) biedt in gevallen van acute zorg aan dementerende ouderen in de thuissituatie. Kern van het succes is de samenwerking tussen eerste en tweede lijn vanuit de erkenning van competenties en deskundigheid. Huisarts Gerhard Geerts vertelde over de succesvolle inzet van een medewerker Jeugdzorg in zijn huisartsengroepspraktijk in Leek. Aan de basis staat een nauwe relatie met de gemeente die sinds kort verantwoordelijk is en het budget Jeugdzorg beheert. Huisarts Erik Berghuis en projectleider Elsbeth Jansen-Sijtsma spraken over de wijze waarop Gezondheidscentrum De Vuursteen in Vinkhuizen en het sociale team elkaar vinden. Dit is één van de projecten die het AOF ondersteunt. Het grote aantal zelfstandig wonende ouderen in de wijk, vergt veel inzet van de huisartsenpraktijk om bij crisissituaties in tijdelijke opvang te voorzien. Elsbeth Jansen heeft hierin resultaten geboekt die voor de hele stad bruikbaar zijn. De gemeentelijke inbreng kwam van Grietje Kalfsbeek. Zij is directeur van het RIGG, het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten, dat jeugdzorg inkoopt voor de 23 gemeenten in de provincie. Zij ging in op de keuzes die de gemeenten hierin maken, en meer specifiek op de rol van huisartsen. De presentaties van alle bijdragen zijn op te vragen bij het secretariaat van ELANN.

Afscheid

Ter afsluiting bood het organiserende AOF de deelnemers een maaltijd aan. Die werd echter niet eerder opgediend dan nadat Ger van der Werf was uitgezwaaid. Erik Berghuis, zijn opvolger als voorzitter van de AOF-commissie,  verbond de 10 jaar die Ger heeft volgemaakt met lovende woorden. Onder meer voor de drijvende kracht waarmee hij  het AOF in een ruimere kring plaatste,  door regelmatig aan te zetten tot nader onderzoek. De daarbij overhandigde boekenbon en fles stokoude jenever verraadden vervolgens iets van Gers interesses.