Apotheker in de wijk

25 september 2014

Met dit rapport zoomt de KNMP in op de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en diens maatschappelijke functie in de wijk.

Afgelopen maand publiceerde de KNMP het kwaliteitsrapport ‘Apotheker in de wijk’. Het rapport beschrijft de kwaliteit van zorg van de openbare apotheker en gaat in op diens maatschappelijke functie in de wijk en de samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Behalve polyfarmacie en bijwerkingen komen ook de actuele ontwikkelingen en de visie op de toekomst van de openbare apotheek aan bod.