Bekostiging wijkverpleging 2016

30 september 2015

De NZa heeft de Beleidsregels 2016 voor de Verpleging en Verzorging aan huis (= wijkverpleging) gepubliceerd.

Beloning op maat

Per 2016 kunnen zorgaanbieders met zorgverzekeraars aanvullend afspraken maken over het belonen van innovatie, kwaliteit en uitkomsten van deze zorg. Dit kan door middel van de nieuwe prestatie 'beloning op maat'. 

Experiment

In 2016 kunnen zorgaanbieders bovendien als experiment afwijken van de reguliere bekostiging voor verpleging en verzorging. Hiervoor spreken zij met de zorgverzekeraar af hoe de prestatie wordt vormgegeven en tegen welk tarief. Er kan een vast bedrag per patiënt afgesproken worden op basis van de samenstelling van de doelgroep. 

Onplanbare zorg

Daarnaast komt er een nieuwe betaaltitel: 'Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg'. Hiermee kunnen zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar declaraties indienen voor de regionale beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ongeplande zorgvragen. Ook hiervoor geldt als voorwaarde dat er een contract moet zijn tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over wat er gedaan wordt voor die regionale beschikbaarheidsvoorziening en welk tarief gedeclareerd mag worden.

Extra uren voor e-health apart op de nota

Zorgaanbieders kunnen ook in 2016 uren in rekening brengen voor het leveren van beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg. Deze extra uren moeten dan wel apart inzichtelijk gemaakt worden op de factuur.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de sites van de NZa en van de preferente zorgverzekeraar Menzis.

De belangrijkste zaken op een rij: