Betere samenwerking door beveiligde informatie-uitwisseling

19 februari 2016

De ICT commissies blijven zich hard maken voor een goede en beveiligde informatie-uitwisseling: de fysiotherapeuten door het berichtenverkeer met de ziekenhuizen te verruimen, de huisartsen  door de papieren verslaglegging terug te brengen.

Zowel de ICT commissie van de Huisartsenkring als die van de fysiotherapie blijven bij andere zorgpartijen hameren op het belang van goede en beveiligde informatie-uitwisseling. Daarvoor is het gebruik van zorgmail belangrijke voorwaarde.

Berichtenverkeer

Zo richt de ICT commissie fysiotherapie zich op het uitbouwen van het berichtenverkeer met de regionale ziekenhuizen. Er is immers veel communicatie tussen fysiotherapeuten in de eerste en de tweede lijn. Ook de beveiligde digitale communicatie met huisartsen is een aandachtspunt.

Verslaglegging

De huisartsen zien in de breedte nog volop mogelijkheden om de aan hun toegezonden papieren verslaglegging te vereenvoudigen. Zo wordt momenteel een test opgezet om de verslagen vanuit Verslavingszorg Noord Nederland digitaal aan te leveren.

Beide commissies worden ondersteund door ELANN/ROS.