Bijeenkomst over Ouderenzorg op 28 mei trekt veel bekijks

27 mei 2015

De belangstelling voor de informatiebijeenkomst op 28 mei is enorm. Alle ogen zijn gericht op het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg.

Recentelijk is het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO) ontwikkeld door de Multidisciplinaire Werkgroep Eerstelijns Ouderenzorg Groningen, in opdracht van de Huisartsenkring Groningen. Het doel van de GZIO is het neerzetten van een eenduidig zorgbeleid in onze regio en een praktische werkstructuur te bieden voor wat betreft de samenwerking rond de ouderenzorg (op lokaal niveau). Onlangs heeft Menzis aangegeven dat de GZIO als uitgangspunt wordt genomen voor het inkoopbeleid inzake ouderenzorg in onze regio.

Het regionale ouderenzorgbeleid wordt vanuit verschillende perspectieven toegelicht tijdens de door ELANN georganiseerde informatiebijeenkomst op 28 mei. Maar liefst 170 eerstelijns zorgverleners hebben zich voor de bijeenkomst aangemeld, wat tekenend is voor de ambities van de eerstelijnszorg met betrekking tot de zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Over de uitkomsten van de bijeenkomst zal uiteraard verslag gedaan worden in deze nieuwsbrief.