Bijeenkomst patiëntenparticipatie druk bezocht

24 april 2014

Op 3 april liet een brede afvaardiging van de eerste lijn zich uitgebreid bijpraten over patiëntenparticipatie.

Op 3 april lieten eerstelijnszorgverleners zich tijdens een bijeenkomst van Zorgbelang Groningen en ELANN informeren over patiëntenparticipatie. Aan de bijeenkomst namen zo'n 50 zorgverleners uit alle geledingen van de eerstelijnszorg deel. Vier sprekers vertelden hoe zij tegen het begrip patiëntenparticipatie aankeken. Zowel theorie en beleid, als praktijk en methodiek kwamen aan bod.

Zo lichtte een huisarts zijn inspanningen ten behoeve van de betrokkenheid van patiënten toe en werd een voorbeeld aangehaald waarbij de zorgverlening aan dove en slechthorende patiënten een impuls kreeg door een aantal eenvoudige omzettingen.

De bijeenkomst werd mede vorm gegeven door een schrijftolk, die de gesproken woorden vertaalde in geprojecteerde teksten boven de presentaties.

Een metafoor waarbij een patiëntenpopulatie werd vergeleken met een vliegtuig: de piloten die zelf aan het roer willen zitten, het cabinepersoneel dat zich laat begeleiden en de passagiers die in hun stoel blijven zitten en zich overgeven aan de situatie, kon op veel bijval uit de zaal rekenen. En liet zien dat werkelijk aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten nog niet eenvoudig is.

Gedurende de bijeenkomst (verslag en eventueel presentatie volgen later op de site van ELANN) werd duidelijk dat patiëntenparticipatie een breed begrip is.
De wil van zorgverleners om hiermee aan de slag te gaan is groot. De aanwezige zorgverleners beaamden dat het van belang is om te investeren in de betrokkenheid van patiënten, naast het reguliere behandelcontact, maar dat men zoekende is naar het hoe en het wat. Gelukkig gaven de sprekers op eigen wijze invulling aan deze vraagstelling, door voorbeelden, eigen ervaringen en verschillende methoden en technieken op te voeren. Tot slot werd een participatietraject met begeleiding van ZorgBelang verloot, waardoor zorgverleners concrete ervaring met patiëntenparticipatie op kunnen doen. We houden u op de hoogte.