Conferentie e-health 19 juni

20 juni 2014

Over de inzet van e-triage en e-health in de huisartspraktijk. Op initiatief van de Adviescommissie GGZ en ELANN.

Op donderdag 19 juni organiseerden de Adviescommissie GGZ en ELANN een conferentie over de inzet van e-triage en e-health in de huisartspraktijk. Er was een selectie van aanbieders van deze programma’s uitgenodigd, te weten Minddistrict, ZorgIQ, Therapieland (allen zowel e-triage als e-health) en Telepsy (van Lentis, alleen gericht op triage). Daarnaast hield Sjoerd Sytema van het UMCG een presentatie over de wensen van POH GGZ ten aanzien van de opzet en het gebruik van een dergelijk programma. Christie van Kapel vertelde over haar eigen ervaringen als POH GGZ met het gebruik van een programma. Ze heeft zich eerst verdiept in alle mogelijkheden van het programma en dat kostte haar veel tijd. Vanuit de huisartsen lieten Marian Oud en Frank Beltman hun licht over deze ingewikkelde materie schijnen. Voorzitter Peter de Kuijer, psycholoog en bestuurslid GPC, leidde de avond met vaart en verve.

Overeenkomsten en verschillen

Op het eerste gezicht zien de programma’s er goed tot zeer goed uit en lijken de mogelijkheden bijna onbegrensd. De verschillen zijn met name gelegen in de achtergrond en uitgangspunten van de ontwikkelaars. Telepsy is als triage-instrument gericht op het verkrijgen van een DSM classificatie en verwijsadvies. Therapieland richt zich op de mogelijkheden van het gebruik van het sociale netwerk van de patiënt bij de e-zorg. Het lijkt qua vorm dan ook wat op Facebook. Minddistrict is het verst gevorderd met de ontwikkelingen van inmiddels 125 modules gericht op vele klachten en problemen. ZorgIQ is vooral gericht op de huisartspraktijk. Alle programma’s hebben privacy hoog in het vaandel staan. In overleg met de behandelaars bepaalt de patiënt of en door wie (zorgverleners en soms ook anderen)  bepaalde delen van het dossier mogen worden  inzien. Allemaal gaan ze uit van ‘blended care’: een combinatie van face-to-face contacten en e-health opdrachten, testjes, zelfhulpvideo’s, dagboeken etc.

Onderzoeksresultaten

De uitgebreide en af en toe hartstochtelijke discussie tussen de genodigde huisartsen, psychologen, POH GGZ, aanbieders en Menzis ging met name over twee punten: wat willen we zelf en wat is de stand van zaken eigenlijk van deze ontwikkeling (en wat laten onderzoeksresultaten zien over de patiëntresultaten bij het gebruik van deze programma’s). Enerzijds zijn er onderzoeksresultaten die laten zien dat sommige specifieke e-healthprogramma’s bij bepaalde patiëntencategorieën tot goede resultaten leiden. Anderzijds is er nog geen onderzoek naar het gebruik van de progamma’s in z’n totaliteit. Kost het meer of minder tijd? Werkt het bij iedereen? Waarom wel, waarom niet?

Eén van de sprekers verwoordde het als volgt: “We zijn momenteel in het stadium van de T-Ford, maar we zijn hard op weg om er een Ferrari van te maken.” Een aanwezige huisarts concludeerde: “Als huisartsen staan we altijd kritisch ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen. Onze grote kracht is dat we ons handelen de afgelopen jaren van een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing hebben voorzien. Deze kritische houding moeten we ook ten opzichte van e-health innemen. Dit is geen koudwatervrees. Als u mij onderzoeksresultaten toont waaruit blijkt dat dit goed werkt, neem ik morgen uw programma. Maar zolang die onderzoeken er niet zijn, ben ik terughoudend.”

Algemeen bleek er weinig animo voor een echt triage-instrument. Huisartsen en POH GGZ werken niet met de DSM, maar gaan uit van de klachten en krachten van de patiënt. Er worden problemen opgelost en niet zozeer diagnoses gesteld. Stepped care en stepped diagnoses passen hierbij.

Conclusie

De eerste voorzichtige conclusie is dat deze programma’s er goed uitzien, zeer uitgebreid zijn en dat ze zich nog voortdurend ontwikkelen. We zullen er wel iets mee moeten, maar het is nog veel te vroeg om nu een compleet programma in te gaan zetten in de huisartspraktijk. De ontwikkelingen zullen we blijven volgen en misschien zelfs sturen (het UMCG project). De ervaringen van degenen die voorop lopen willen we graag horen. En als we dit gaan gebruiken, zal het een geleidelijk proces zijn.

Advies

De Adviescommissie GGZ zal de bevindingen van deze avond gebruiken om te komen tot een advies. U hoort hier na de zomer meer van.