Contactdag Westerwolde

20 maart 2015

Om onderling kennis te maken én te delen organiseerde de Coöperatie Westerwolde op 14 maart een contactdag: "Samen zijn we meer dan de som der delen".

De huisartsen in Westerwolde zijn door ELANN/ROS begeleid bij het formuleren van een gezamenlijke visie op samenwerking. Hieruit kwam al snel naar voren dat men de behoefte voelde om als praktijken elkaar beter te leren kennen, alvorens de samenwerking verder uit te bouwen. Het idee van een 'contactdag' kreeg al snel gestalte, waarbij huisartsen Oelen (Sellingen) en Raupp (Vlagtwedde) samen met ELANN een dag organiseerden voor alle medewerkers van de Westerwolder praktijken.

De dag stond in het teken van kennismaken, kennis delen en verbinding. Na de inleiding van secretaris Jan Pieter de Kroon, waarin hij benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is en dat men elkaar krediet moet geven, was het woord aan Menno de Bree met een filosofische bespiegeling van het vinden van geluk in je werk. Vervolgens was er volop gelegenheid om in verschillende werkvormen kennis met elkaar te maken. De handschoen werd al snel opgepakt door de praktijkverpleegkundigen. Zij gaan binnenkort om de tafel om hun samenwerking vorm en inhoud te geven.

De Coöperatie kijkt met trots terug op een geslaagde dag: wordt (zeker) vervolgd!