Contactgegevens huisartsen in de stad Groningen

2 juni 2017

In verband met het overlijden van huisarts Huber is aan zijn patiënten verzocht zich voor 26 mei a.s. in te schrijven bij een andere huisarts in de stad Groningen.

Zoals is aangegeven in de brief die de patiënten vanuit huisartsenpraktijk Huber hebben ontvangen, worden de patiëntendossiers van de patiënten die zich vóór 26 mei nog niet hebben ingeschreven bij een andere huisarts, in de komende weken overgedragen aan de huisartsenpraktijk die het dichtst bij de desbetreffende patiënt is gevestigd. Deze patiënten ontvangen hierover een bericht. Uiteraard staat het deze patiënten vrij om zich nadien bij een andere huisarts in te schrijven, indien dat gewenst is.

Alle gevestigde huisartsen in de stad Groningen, die kunnen worden benaderd met het verzoek om te worden ingeschreven, zijn te vinden in onderstaand overzicht.

Download Contactgegevens huisartsen stad Groningen 20170602.pdf