Continuïteitsaanpak ELANN/ROS trekt de aandacht

7 maart 2015

Het plan van aanpak van ELANN/ROS om de huisartsenzorg in de regio op peil te houden wordt aangehaald in de Kamerbrief van VWS over de curatieve zorg in krimpregio’s.

Sinds 2012 voert ELANN/ROS in opdracht van de Huisartsenkring Groningen en zorgverzekeraar Menzis een plan van aanpak uit om de continuïteit van huisartsenzorg in de regio (en in het bijzonder in Noordoost Groningen)  te monitoren en te bevorderen.

Deze aanpak behelst onder andere:

  • Het benaderen en informeren van praktijkhouders omtrent hun opvolgingsoverwegingen. Er is een uitgebreid informatiepakket beschikbaar voor huisartsen die met hun opvolging aan de slag willen gaan.

  • Het onafhankelijk begeleiden  en ondersteunen van praktijkhouders om tot een gedegen en gedragen opvolging te komen.

  • “Startersgesprekken” voeren met huisartsen die overwegen om op termijn een praktijk over te nemen in de regio.

  • Het in samenwerking met de Wagro (vereniging van noordelijke waarnemers) opzetten van onderzoeken en bijeenkomsten over opvolgingsbereidheid en vraagstukken rond praktijkoverdracht.

Deze aanpak heeft bijgedragen aan een aantal geslaagde opvolgingen in de regio Groningen en trekt  nu ook landelijk de aandacht (zie de Kamerbrief curatieve zorg krimpregio’s, pagina 5).

Download kamerbrief-aan-de-tweede-kamer-over-curatieve-zorg-in-krimpregio-s.pdf