Couleur Locale in Grunn

21 augustus 2015

De samenwerking tussen zorg, sociaal domein en buurtbewoners blijkt nog in de kinderschoenen te staan. ELANN/ROS is nauw betrokken bij het onderzoek naar de inzet van concrete ondersteuningsactiviteiten om de samenwerking in de wijk gestalte te geven.

Onlangs verscheen het rapport Couleur Locale in Grunn. Een beknopte inventarisatie van scholingen en activiteiten om de samenwerking tussen zorg, welzijn/sociaal domein en bewoners in de buurt te bevorderen. Het is de weerslag van een onderzoek van ELANN/ROS, Zorgbelang Groningen, de Hanzehogeschool (sociale studies) en Toegepast Gezondheidsonderzoek (UMCG). Met financiële steun van ZonMw is getracht zicht te krijgen op projecten en initiatieven waarbij de samenwerking tussen zorg, sociaal domein en buurtbewoners in de wijk gestimuleerd wordt.

Vervolgonderzoek

Het slagen van de transities in (jeugd)zorg, welzijn, maar ook GGZ en WMO is afhankelijk van de mate van samenwerking tussen deze drie partijen in de buurt. Gebleken is dat deze samenwerking nog in de kinderschoenen staat. Daarom ontwikkelt ELANN/ROS momenteel met de onderzoekspartners een vervolgonderzoek, waarbij concrete ondersteuningsactiviteiten ingezet gaan worden om de samenwerking in de wijk gestalte te geven. ELANN/ROS is hier actief bij betrokken omdat inmiddels duidelijk is dat wanneer de samenwerking, en daarmee de efficiënte inzet van de zorg en met name sociale teams,  in de wijk niet gerealiseerd wordt, de huisartsen het risico lopen als vrij toegankelijk vangnet te fungeren. In de jeugdzorg hebben we dat onlangs kunnen zien; hier en daar zijn gemeenten al door hun jeugdzorgbudget voor 2015 heen en dreigt  jeugdzorgproblematiek doorgeschoven te worden naar de huisartsen.