De Groninger Psychologen Coöperatie

6 april 2015

De vrijgevestigde GZ psychologen in Groningen hebben hun krachten gebundeld. Met de GPC zetten zij gezamenlijk de schouders onder de BGGZ.

De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen die hun krachten hebben gebundeld om de ontwikkelingen tijdens de start van de BGGZ te kunnen volgen.

Bestuurslid Anja Klaverdijk  over de GPC:

Het eerste jaar zijn we bezig geweest met het kaderen van de GPC. Nu en naar de toekomst richten we ons op het volgen, invullen en  beïnvloeden van inhoudelijke en procedurele ontwikkelingen binnen de BGGZ. We zoeken daarin als eerste samenwerking met huisartsen en  POH-GGZ, om bij te dragen aan een goed werkende triade in de Basis GGZ. Daarnaast hebben we contact met de andere zorgverleners in de keten, zoals de vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten en de instellingen die Basis GGZ- en Specialistische GGZ-zorg leveren.

We zijn trots op de website www.gpcgroningen.nl. Met informatie over de coöperatie, over relevante aspecten van de GBGGZ-behandeling en een lijst van aangesloten psychologen. In het besloten deel kunnen leden documenten met elkaar delen.

Eén van de doelen van de GPC is het stevig op de kaart zetten van de vrijgevestigde psychologen. Zij bieden een belangrijk aanbod van GGZ behandelingen in de eerste lijn. Daarnaast willen we vooral ook elkaar helpen om de kwaliteit van de psychologische behandeling en praktijkvoering hoog te houden en te bevorderen.

De GPC heeft nu 35 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Vragen?

Voor meer informatie en aanmelding kijkt u op www.gpcgroningen.nl of mailt u naar info@gpcgroningen.nl.