De Jeugdzorg per 1 januari 2015

2 april 2015

De laatste stand van zaken rond de samenwerking in de buurt, de samenwerking met huisartsen én de vergoedingen via het RIGG.

Zoals bekend is per 1 januari alle jeugdzorg (inclusief alle GGZ tot 18 jaar) bij de gemeenten ‘ondergebracht’. Zij contracteren, betalen en bepalen (meer en meer) deze zorg. Dat deze transformatie van de jeugdzorg een grote verandering betekent, moge duidelijk zijn.

Samenwerking in de buurt

Alle gemeenten hebben inmiddels (minstens) één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ingericht. Hier kan iedereen (jeugdige, ouder en professional) terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, maar ook over jeugdhulp. Veel CJG’s werken al samen of zijn zelfs al opgegaan in het sociale wijkteam. De samenwerking in de buurt tussen ‘het sociaal domein’, de zorg en de bewoners lijkt essentieel voor het slagen van de transformatie, maar staat nog in de kinderschoenen. ELANN/ROS heeft hier onlangs in samenwerking met het UMCG, de Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen onderzoek naar gedaan. Daarover hoort u binnenkort meer.

Samenwerking met huisartsen

De budgetten voor de jeugdzorg zijn dit jaar met 10 procent gekort en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. De gemeenten hebben er dus alle baat bij om dure zorg te voorkomen. Samenwerking met de huisartsen is hierbij noodzakelijk. Huisartsen zijn namelijk  vrij in hun verwijskeuze. De gemeente heeft echter niet de verplichting alle mogelijke zorg te vergoeden. Gemeenten zijn verplicht om een adequaat zorgaanbod gecontracteerd te hebben, maar ze zijn niet verplicht om specifieke zorgaanbieders te (blijven) vergoeden.

RIGG

Het contracteren hebben de 23 Groninger gemeenten centraal geregeld in het RIGG. De vergoedingen lopen ook via het RIGG. Dat verloopt nog niet vlotjes. Er zitten nog ‘bugs’ in de systemen. Op de site van het RIGG vindt u informatie over een tijdelijke oplossing hiervoor.

Meldpunt

Omdat veranderingen vaak met problemen gepaard gaan, heeft ELANN een meldpunt geopend waar zelfstandig gevestigde eerstelijnszorgaanbieders met hun vragen, klachten en problemen terecht kunnen: meldpuntjeugdzorg@elann.nl. De GGZ-Adviescommissie zal uw melding bespreken.