De Jeugdzorg verandert ook!

10 februari 2014

Na alle veranderingen in de GGZ, gaat volgend jaar ook de Jeugdzorg op de schop.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 12 februari werd duidelijk dat de Eerste Kamer volgende week naar alle waarschijnlijkheid in zal stemmen met de nieuwe wet op de Jeugdzorg. In essentie houdt dat in dat per 1 januari 2015 de Jeugdzorg ( inclusief de gehele Jeugd GGZ) door de gemeenten gefinancierd en georganiseerd wordt. Het idee erachter is dat er daardoor adequater ingespeeld kan worden op lokale problematiek, dat de zorg dichter bij de burger komt en natuurlijk, dat er bezuinigd kan worden. Een en ander heeft tot hevige consternatie bij alle betrokken organisaties geleid. De traditionele jeugdzorginstellingen (b.v. Bureau Jeugdzorg) en de jeugd GGZ instellingen (Accare, Molendrift, etc.) herbezinnen zich op hun positie.

Samen met de Commissie Jeugdzorg van de Huisartsenkring en de Adviescommissie GGZ is ELANN inmiddels ruim een jaar bezig om de eerste lijn te positioneren in deze veranderingen. In Groningen is de transitie door de 23 gemeenten gezamenlijk provinciebreed opgepakt. Ondersteund door ELANN geven huisartsen en psychologen in diverse overleggremia vorm aan de contouren van de nieuwe Jeugdzorg. Verwacht wordt dat de lokale invulling in de loop van dit jaar verder gestalte krijgt. Nu al zoeken veel gemeenten contact met huisartsen en psychologen om invulling aan de samenwerking op het terrein van de Jeugdzorg te geven. De Adviescommissie GGZ en ELANN ontwikkelen een format om die gesprekken soepel te laten verlopen. Zo nodig kan ELANN bij deze gesprekken aanwezig zijn.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen met Roelinda Bos of Marc Conradi.