De zorg moet terug in de wijk. Leve de wijkzorg!

17 februari 2014

Volgens de huidige trend in gezondheidsland moet de zorg zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo generalistisch mogelijk worden uitgevoerd. Dat is ‘Nait Soezen’ ten voeten uit.

De trend dat de zorg zo dicht mogelijk bij de burger, zo vroeg mogelijk en zo generalistisch mogelijk moet worden ingezet, is hot in de GGZ, de jeugd- en de thuiszorg. En heeft geleid tot een ware revival van de wijkverpleegkundige. Nait Soezen, het project van TSN en ELANN in de achterstandswijken van Groningen en Hoogezand, is daar een goed voorbeeld van. Nait Soezen kreeg in 2012 de prestigieuze Parelprijs van ZonMw. Het project wordt inmiddels gefinancierd door Menzis, de gemeenten Groningen en Hoogezand en het Achterstandsondersteuningsfonds (AOF). Daarmee wordt geanticipeerd op de financiering vanaf 1 januari 2015 (als een deel van de AWBZ-financiering naar deze partijen overgeheveld zal worden).

In Nait Soezen staat de samenwerking met de huisarts centraal. De schakelfunctie tussen de huisarts en het zogeheten sociaal domein wordt door de wijkverpleegkundigen steeds beter verzorgd en heeft er toe geleid dat zowel in Groningen als in Hoogezand een aantal Nait Soezen wijkverpleegkundigen deel uit maken van de sociale teams die daar door de gemeenten zijn opgericht. In Groningen is er nog even geëxperimenteerd met een sociaal team met en één zonder wijkverpleegkundige, maar inmiddels is duidelijk dat zij een cruciale rol vervult. De samenwerking tussen sociale (wijk)teams en de huisartsen in de wijk, zal de komende jaren naar verwachting verder worden uitgebouwd. De huisarts (en daarachter de gehele eerstelijnsgezondheidszorg) zal als exponent pur sang van de wijkzorg, intensief gaan samenwerken met de sociale teams. Daarbij kan goed gebruik worden gemaakt van de ervaringen die de afgelopen vijf jaar met Nait Soezen zijn opgedaan. Daarover wordt nog voor de zomer een aparte conferentie georganiseerd. Details volgen later.

Meer info

Bent u in uw gemeente betrokken bij de ontwikkeling van de zorg in de wijk, al dan niet in sociale teams, en wilt u profiteren van de ervaring met Nait Soezen, neem dan contact op met Marc Conradi.