Eerstelijnsoverleg

27 maart 2014

Een speciale editie van het ELO op 27 maart: met het ‘vragenuurtje Menzis’.

Sinds de oprichting van de Regionale Ondersteuningsstructuur in Groningen, ondergebracht bij ELANN, wordt elk halfjaar het Eerstelijnsoverleg (ELO) georganiseerd.

Het ELO is een overlegorgaan waarin afgevaardigden van de regionale eerstelijns beroepsgroepen zetelen. In het ELO worden diverse thema’s besproken en actuele ontwikkelingen en nieuwtjes uitgewisseld. Het fungeert eveneens als klankbord voor activiteiten van de ROS adviseurs.

Op 27 maart konden aanwezige zorgverleners in gesprek met Menzis over diverse vragen en stellingen omtrent samenwerking, ketenzorg en de visie op de toekomst van de (eerstelijns)zorg in de regio Groningen. Het was de tweede keer dat Menzis aanschoof bij het ELO. In 2012 vond naar ieders tevredenheid de eerste editie plaats van het “vragenuurtje Menzis”. ELANN stelt een verslag van de uitkomsten van de tweede editie binnenkort beschikbaar op haar site.