Digitaal berichtenverkeer huisartsen - VNN

19 oktober 2016

Sinds deze maand kunnen huisartsen digitale patiëntenberichten (verslagen, opname, ontslag) ontvangen van Verslavingszorg Noord Nederland.

Op verzoek van de ICT commissie kwamen de contacten met VNN al snel tot een constructief vervolg. Na een test- en pilotfase, waarin de ICT commissieleden in samenspraak met VNN het berichtenverkeer hebben getest en gemonitord,  bleken de berichten in goede orde ontvangen te worden. Hiermee wordt opnieuw een deel van de informatie-uitwisseling tussen de regionale eerste en tweede lijn gedigitaliseerd.

Door de mogelijkheden van digitale berichten (ZorgMail) te benutten, wordt de informatie-uitwisseling rondom de patiëntenzorg verbeterd en vereenvoudigd.