DKB commissie logopedisten

22 april 2016

De naam zegt het al. DKB staat voor deskundigheidsbevordering: voor en door logopedisten. Grote trots is de tweejaarlijkse ELANN Noorddag Logopedie.

Met de oprichting van een ‘eigen’ Deskundigheidsbevorderingscommissie (DKB) trok een groep logopedisten in 2009 het initiatief voor het organiseren van nascholingen naar zich toe. Tot die tijd werden cursussen voor deze doelgroep meestal  in het westen gegeven. De DKB commissie logopedisten verlaagde de drempel tot deelname door interessante nascholingen naar het noorden te halen. Het is tenslotte voordeliger om één cursusleider hier te laten komen dan met twintig logopedisten naar bijvoorbeeld Eindhoven af te reizen.

Input

Een groot deel van de organisatorische zaken ligt bij ELANN. De commissieleden brainstormen over welke cursussen mogelijk interessant zijn om in het noorden te organiseren. De input hiervoor komt uit hun netwerken en zelf houden ze uiteraard ogen en oren ook open. Samen met ELANN wordt geïnventariseerd of er voldoende animo bestaat voor een  cursus. De verdere organisatie: het contact met de docent, het zoeken van een locatie en de financiële afwikkeling is in handen van ELANN mét ondersteuning van de commissieleden.

ELANN Noorddag Logopedie

Paradepaardje is de inmiddels alweer drie maal georganiseerde ELANN Noorddag Logopedie, die voorheen met ondersteuning van de beroepsvereniging NVLF werd gehouden. Deze dag staat  bol van inspirerende gastsprekers en workshops, informatie over de laatste ontwikkelingen op logopedisch gebied en niet te vergeten een materialenmarkt met stands van verschillende aanbieders. Op de tweejaarlijkse ELANN Noorddag Logopedie ontmoeten logopedisten elkaar in een ontspannen sfeer. De dag is vaak aanleiding om een cursus te gaan volgen waarover werd gesproken.

Suggesties

Heeft u ideeën voor cursussen voor logopedisten  in het noorden? Neem dan contact op met Gerard Tros, g.tros@elann.nl , telefoon 050-3666448.

De DKB commissie logopedisten werd in 2009 in het leven geroepen en bestaat op dit moment uit Mirjan van Dijk, Laura Kromkamp, Ingrid van der Meulen en Rita Velthuis, allen logopedist. De commissie wordt vanuit ELANN ondersteund door Gerard Tros.