E-health projecten voor POH GGZ

8 april 2015

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van blended interventies én een e-screener voor POH GGZ. Beide projecten worden ondersteund door ELANN/ROS.

We meldden het al eerder: ELANN/ROS is, in samenwerking met het UMCG, betrokken bij de ontwikkeling van een e-screener voor in de huisartspraktijk. Een uniek project waarin de onderzoekers werkelijk luisteren naar de wensen en ervaringen uit de praktijk. De POH’s  zijn hier erg over  te spreken. Hun focusgroep kwam onlangs voor de tweede maal bijeen en de contouren van de te ontwikkelen screener beginnen zich steeds scherper af te tekenen. Naar verwachting gaat een eerste praktijkproef  in de loop van dit jaar van start.

Blended interventies

Het e-screener project maakt deel uit van de Innovatiewerkplaats E-mental health interventies voor de POH GGZ. Daar startte begin dit jaar ook het project van de Hanzehogeschool dat zich richt op “het ontwikkelen van blended interventies die de POH GGZ kan inzetten bij de begeleiding van cliënten voor het versterken van veerkracht en zelfmanagement, zodat mensen beter met psychologische moeilijkheden leren omgaan”. Blended interventies zijn interventies die een mengeling zijn van reguliere face-to-face zorg en e-health.

Beide projecten worden (deels) gefinancierd door het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Ondersteuning ELANN/ROS

ELANN/ROS ondersteunt deze projecten omdat ze voldoen aan de criteria die ELANN/ROS hanteert bij de keuze voor deelname aan wetenschappelijke projecten:

  • het project moet een concrete bijdrage leveren aan het werk van zorgverleners in de eerste lijn;
  • de inspanning van deze eerstelijners moet in verhouding staan tot de (te verwachten) opbrengst;
  • he project moet in potentie een antwoord geven op een vraag of behoefte van het veld.

De bijdrage van ELANN/ROS bestaat uit het faciliteren van de inbreng vanuit en de informatie-uitwisseling met het veld. Daarnaast zitten adviseurs van ELANN/ROS in de stuur- en klankbordgroep.