Eerstelijns Manager Netwerk

19 december 2017

De manager in de eerstelijnszorg, denk aan een praktijk-, HOED  of centrummanager, is relatief nieuw. ELANN/ROS startte in 2016 met het vormen van een Eerstelijns Manager Netwerk.

Voor de bijeenkomst van afgelopen oktober werd het netwerk verder uitgebreid  met managers die worden gefinancierd vanuit de praktijkmanagement module.  Er zijn nu dertig geïnteresseerde eerstelijnsmanagers bekend bij ELANN/ROS .

Ondersteuning

De netwerkbijeenkomsten zijn gericht op het informeren en ondersteunen van de eerstelijns managers bij hun werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van zorgvernieuwing, service verbetering, kwaliteit en organisatiegraad van de zorg. Daarnaast biedt ELANN/ROS ondersteuning op het gebied  van netwerkvorming, informatie-uitwisseling, beleidsvorming, scholing  en andere zaken ten behoeve van eerstelijns managers. Zo was er in de vorige bijeenkomst  ruimte voor de ketenzorgprogramma’s en ontwikkelingen bij de GHC, werd er op interactieve wijze een aantal taken van een eerstelijns manager in kaart gebracht en was er aandacht voor de vraag hoe de functie er idealiter uit zou moeten zien. Op deze manier worden ervaringen gedeeld en best practices gezocht.

Deelname

Word jij als eerstelijns manager gefinancierd vanuit de praktijkmanagement module en ben je geïnteresseerd in deelname aan het Eerstelijns Manager Netwerk?  Stuur dan een mail met je gegevens naar het secretariaat van ELANN/ROS.   

Bijeenkomst

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst is gepland op 13 februari 2018.