Eerstelijns Managers Netwerk

22 maart 2019

Bij de bijeenkomst van het Eerstelijns Managers Netwerk in het OZG stond de samenwerking met de tweede lijn centraal.

Op 26 februari werd de Eerstelijns Managers Netwerkbijeenkomst gehouden in het OZG in Scheemda. Na een presentatie van Tanja Smid, manager eerste lijn OZG, en Selma de Visscher-Bron, adviseur eerstelijnszorg ELANN/ROS, over hoe je als praktijkmanager kunt samenwerken met de tweede lijn, volgde een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis.

Ervaringen

ELANN/ROS vroeg Tonnie Roggeveld, praktijkmanager huisartsenpraktijken Van Lune, Cijsouw en Patandin, naar zijn ervaringen met het netwerk:

Waarom bezoek je de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door ELANN/ROS, wat brengt het je?

Ik vind de netwerkbijeenkomsten nuttig vanwege de contacten met andere praktijkmanagers. Ik heb vaak het gevoel gehad dat iedere praktijk telkens het wiel opnieuw uitvindt, terwijl er voldoende expertise en ervaring beschikbaar is. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken en kan iedereen zijn of haar ervaringen delen. Soms is het onderwerp niet direct op de eigen praktijk van toepassing, maar ook dan is het nuttig om te horen hoe andere praktijken de problematiek hebben opgepakt.

Wat vond je van de bijeenkomst in het OZG in Scheemda?

Het was leuk om het ziekenhuis een keer van binnen te zien en te horen hoe er nagedacht is over de inrichting en organisatie van de diverse afdelingen. De samenwerking met de eerstelijnszorg wordt gestimuleerd vanuit het OZG, en ik heb het gevoel dat het echt een samenwerking is. Er wordt goed meegedacht in het belang van de patiënt. De zorg voor de patiënt wordt naar mijn gevoel beter door de samenwerking van de eerste en de tweede lijn.