Eindejaarsbijeenkomst met André Rouvoet

30 oktober 2015

Over de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars. Op 9 december. Wees er op tijd bij en schrijf u meteen in.

Op woensdag 9 december organiseert ELANN/ROS weer een eindejaarsbijeenkomst. Dit maal met  André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De heer Rouvoet geeft een presentatie over het zorgstelsel en in het bijzonder de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars daarin, met een toespitsing op actuele ontwikkelingen in de eerste lijn. Aansluitend is er gelegenheid voor gedachtewisseling.

Doelgroep

De bijeenkomst wordt gehouden in Hampshire Hotel – Plaza Groningen en is bedoeld voor de beroepsgroepen die door ELANN/ROS worden ondersteund: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, diëtisten en apothekers. De bijeenkomst is tevens open voor ergotherapeuten. Deelname is kosteloos.

Programma

Het programma is als volgt:

16.30 - 17.00 uur              ontvangst

17.00 - 18.00 uur              stamppot buffet

18.00 - 19.30 uur              presentatie de heer Rouvoet en gedachtewisseling

19.30 uur                          uitloop met borrel na

Aanmelden

U kunt zich tot en met 18 november aanmelden via deze link.

Vragen?

Voor meer informatie belt of mailt u met Janneke Komduur, tel. 050 3666442.