ELANN ontwikkelt twee nieuwe diensten voor huisartsen

30 oktober 2015

Huisartsen kunnen voortaan ook bij ELANN terecht voor de inzet van (tijdelijk) vervangend personeel én de detachering van een praktijkmanager.

Huisartsen zien zich de laatste jaren geconfronteerd met een forse groei van taken, zowel zorginhoudelijk als administratief. Voornaamste oorzaak is de verschuiving van zorg vanuit de tweede naar de eerste lijn. Veel huisartsen hebben extra medewerkers in dienst moeten nemen, onder andere voor chronische zorg, GGZ en ouderenzorg. Daardoor zijn ook de administratieve handelingen toegenomen.

Uit de resultaten van de enquête die ELANN vorig jaar onder huisartsen heeft gehouden, blijkt dat er behoefte is aan inzet van tijdelijk vervangend personeel. Ook detachering van een praktijkmanager op niet-patiëntgebonden taken is gewenst. Deze diensten worden aangeboden naast de ondersteuning die u van ons gewend bent: de werving en selectie van praktijkpersoneel en hulp bij financiële administratie.

ELANN is er voor de eerstelijns zorgaanbieders. Wij werken huisartsgericht, vraaggestuurd en zónder winstoogmerk. Voor al onze facilitaire diensten berekenen wij kostendekkende tarieven. Klik hier voor een overzicht van de facilitaire diensten van ELANN, de tarieven en de werkwijze.