ELANN/ROS bereikt overeenstemming over werkplan 2016

22 januari 2016

Het komende jaar focust ELANN/ROS vooral op de versterking van draagvlak voor zorgvoorzieningen én de aansluiting van eerstelijnszorg op het sociale domein.

Sinds 2015 worden de vier ROS’en in het Menzis-werkgebied  voor 50% projectmatig gefinancierd. Dat wil zeggen dat een offerte moet worden uitgebracht die een basisdeel kent en een flexibel, projectmatig deel. Dat laatste vergt concreet benoemde activiteiten en resultaten. Hierbij wordt bewust gesproken van een offerte in plaats van een werkplan,  zoals eerder. Het geeft aan dat de financier open wil houden door wie de ROS-functie wordt vervuld. Dat zou in de toekomst ook een andere organisatie dan de huidige kunnen zijn. Wij beschouwen dat als een uitnodiging tot ondernemingszin en spiegelen ons daarbij aan de situatie zoals veel eerstelijnszorgverleners die ook ervaren.

Prioriteiten

ELANN/ROS heeft eind vorig jaar een akkoord verkregen op de werkzaamheden van 2015. En met de uitgebrachte offerte 2016 is inmiddels ingestemd. Ook nu hebben we daarin verdisconteerd wat we aan prioriteiten meekrijgen vanuit het overleg met de eerstelijns-beroepsgroepen. Uitgangspunt voor ons werk is datgene wat zich in onze regio aandient. Een prettig concreet werkgebied, namelijk de provincie Groningen. Daaruit springt direct de noodzaak in het oog om bij te dragen aan versterking van het draagvlak onder (zorg)voorzieningen, vooral in minder dichtbevolkt gebied. Het begeleiden van de vorming van coöperaties en de toenemende inzet van praktijkmanagers zijn er uitingen van. In stedelijk gebied is de aansluiting van eerstelijnszorg en het gemeentelijke (sociale) domein een thema. GGZ, jeugd en de inzet van wijk- en thuiszorg voor doelgroepen als ouderen zijn met name complex waar sprake is van een wijksgewijze aanpak.

Horizon

Onbetwist is onze expertise inzake praktijkopvolging. Vooral voor huisartspraktijken wordt die veelvuldig ingeroepen.  De noodzaak in te spelen op de gewenste situatie na de nieuwbouw van de OZG-ziekenhuizen is een andere eerstelijns-opgave die ons werkgebied kenmerkt. En dus ons plan van aanpak. Onze horizon reikt qua garantstelling overigens nog niet voorbij 2016. Omdat de looptijd van het contract een jaar is, maar ook omdat dit jaar de beleidsregel van VWS afloopt. Die vormt de grondslag voor het bestaan van de ROS’en überhaupt. Er is altijd een theoretische mogelijkheid dat ‘Den Haag’ besluit de beleidsregel niet te verlengen. Dat treden we echter opgewekt tegemoet onder het motto ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’.