Maandblad De Eerstelijns besteedt aandacht aan opvolgingsproblematiek huisartsen in Groningen

20 november 2014

In het novembernummer schetst Erik Volders een beeld van de overwegingen die komen kijken bij vertrek en opvolging. Vanuit het perspectief van de stoppende én de startende huisarts.

In De Eerstelijns van november 2014 komt Erik Volders, adviseur eerstelijnszorg, aan het woord over het plan van aanpak continuïteit huisartszorg dat ELANN/ROS in de provincie Groningen uitvoert namens de Huisartsenkring Groningen in samenspraak met Menzis. In het artikel wordt een beeld geschetst van de overwegingen die komen kijken bij een opvolging/praktijkoverdracht. Vanuit het perspectief van zowel de startende als de stoppende huisarts.

Download artikel De Eerstelijns november 2014.pdf