ELANN/ROS onderzoekt vestigingswensen jonge dokter

29 januari 2017

De komende maanden houden ELANN/ROS en de WAGRO Groningen een enquête onder startende dokters naar hun voorkeuren bij vestiging en praktijkhouderschap.

Deze winter wordt voor de derde keer een vestigingsenquête verspreid onder jonge dokters in Noord-Nederland. De enquête wordt gehouden door ELANN/ROS in samenwerking met de WAGRO Groningen. Het LHV-bureau Noord-Nederland en WAGRO Friesland zijn hier ook bij betrokken.

De provincie Groningen staat voor de uitdaging om de komende jaren de vergrijzing onder de huidige huisartsen adequaat op te vangen. Middels dit onderzoek wordt zichtbaar gemaakt welke drijfveren, voorkeuren en voorwaarden startende dokters hebben ten aanzien van vestiging, praktijkhouderschap en de werkplek. 

De initiële uitkomsten worden besproken op een WAGRO-starterscafé eind april, waarover onder andere via deze nieuwsbrief verslag zal worden gedaan.