Engelstalig artikel over ADHD enquête

13 november 2014

Over onze ADHD enquête naar de relatie tussen de geboortemaand van een kind en de kans om Ritalin voorgeschreven te krijgen, verscheen nu ook een artikel in The European Journal of Special Needs Education.

In 2012 hebben we met Laura Batstra en Elsbeth Krabbe van de RUG een klein onderzoekje gedaan naar de relatie tussen de geboortemaand van een kind en de kans op het voorgeschreven krijgen van Ritalin. Gebleken is dat de vroege leerlingen in een klas een twee keer zo grote kans hadden ADHD medicatie te krijgen dan de late leerlingen in een klas. Wellicht dat  relatief jong gedrag wordt verward met ADHD-achtig gedrag.

Hierover is nu ook een internationaal artikel verschenen in The European Journal of Special Needs Education, getiteld: Birth month as predictor of ADHD medication use in Dutch school classes. De eerste vijftig geïnteresseerden kunnen dit artikel volledig lezen via deze link.